Regulamin

Strona ciągle w budowie,  przedstawione produkty są cały czas aktualizowane, Nie stanowią oferty handlowej!!! Przed zakupem prosimy o kontakt z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów dotyczących danego produktu. Produkty, które zostaną zakupione bez kontaktu z nami mogą zostać anulowane. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość!    Pozdrawiamy! :)

§1

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz usług sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.e-studiosnu.pl Właścicielem powyższego sklepu jest firma FPHU PERŁA S.C.


§2

DEFINICJE TERMINÓW WYKORZYSTANCY W NINIEJSZYM REGULAMINIE


a) Serwis, Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.e-studiosnu.pl świadcząca również usługi sklepu internetowego

b) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.e-studiosnu.pl

c) Sprzedający – właściciel sklepu internetowego firma F.H.U. PERŁA Tomasz Ślęzak

d) Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu

e) Kupujący – osoba korzystająca z oferty sklepu w zakresie sprzedaży produktów


§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE


a) Sklep nie prowadzi obecnie sprzedaży wysyłkowej.

b) Sklep prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

c) Zawartość serwisu pełni rolę informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

d) Informacje na temat funkcjonowania sklepu, produktów oraz statusu zamówienia można uzyskać kontaktując się z nami. Informacje dotyczące danych kontaktowych zostały zawarte w skontaktuj się z nami.


§4

WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY


a) Zamówienia można składać każdego dnia, przez całą dobę, przez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu.

b) W szczególnych przypadkach, zamówienie może być realizowane bez pośrednictwa formularza zamówienia, ale tylko w przypadku wcześniejszych ustaleń ze sprzedającym.

c) Ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek.

d) W przypadku zamówienia towaru, którego cena została błędnie wprowadzona poprzez obsługę sklepu lub awarię systemu, kupujący zostanie o tym poinformowany, a złożone zamówienie zostanie anulowane.

e) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanego asortymentu bez konieczności informowania o tym użytkowników. Zmiany cen nie mogą dotyczyć aktualnie realizowanych zamówień.

f) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, wstrzymania lub anulowania zamówienia w następujących przypadkach:

 • nie ma możliwości kontaktu telefonicznego z kupującym w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia

 • podania nieprawdziwych danych w procesie rejestracji i zamówienia

 • nie wpłacenia należności za towar, lub wpłacenia w kwocie mniejszej od uzgodnionej ze sprzedającym

 • gdy termin realizacji zamówienia będzie dłuższy od standardowego, lub realizacja zamówienia nie będzie możliwa z powodów niezależnych od sprzedającego

g) Zamówienie staje się prawnie wiążącą umową kupna – sprzedaży w momencie potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez sprzedającego

h) Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie oraz u producenta i wynosi standardowo od 2 do 14 dni roboczych. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o przewidywanym terminie dostawy. W przypadku towarów niestandardowych lub braku dostępności zamówionego towaru u producenta, termin realizacji może być dłuższy od standardowego.

i) Kupujący oświadcza, że akceptuje możliwość wydłużenia terminu realizacji w przypadkach o których mowa w §4 pkt. g)

j) Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości braku dostępności określonego asortymentu, o czym kupujący zostanie poinformowany.

k) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

l) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz adresu dostawy. Zamówienia, niepotwierdzone przez sprzedającego, w ciągu 2 dni roboczych będą anulowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji będzie potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

m) Zamówienia w trakcie realizacji nie mogą być anulowane lub zmieniane.

n) Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Za opóźnienia wynikające z działania powyższych firm, sprzedający nie odpowiada.

o) Towar zostaje dostarczony pod dom klienta. Kierowca nie jest zobowiązany do pomocy przy wniesieniu zamówionego towaru.

p) Wysyłka towarów odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwa jest wysyłka towaru na terenie Unii Europejskiej tylko w przypadku wcześniejszych ustaleń ze sprzedającym.

q) Całkowity koszt dostawy pokrywa sprzedający. W przypadku towarów o wartości poniżej 500 PLN oraz niestandardowych, których koszty wysyłki mogą być nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do ich wartości, sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od powyższej zasady, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

r) Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci rachunku dołączanego do zamówionego towaru, który jest równocześnie podstawą do uwzględnienia reklamacji.

s) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rachunek nie musi zawierać podpisu odbiorcy.

t) Możliwymi formami płatności są:

 • przelew pełnej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego

 • płatność przy odbiorze (za pobraniem)

 • wpłaty zaliczki na rachunek bankowy sprzedającego i wpłaty reszty należności przy odbiorze

u) W przypadku wyboru płatności przelewem, towar jest wysyłany nie wcześniej niż po zaksięgowaniu pełnej płaty na koncie sprzedającego.


§5

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA, REKLAMACJA, ZWROT TOWARU


a) Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 141 poz. 1176) zamawiający może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dostarczenia przesyłki. Jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy towar nie był używany, nie został uszkodzony, a opakowanie nie zostało naruszone przez zamawiającego.  O zwrocie należy powiadomić sprzedającego. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, ubezpieczyć i przesłać wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, najlepiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa zamawiający. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem, ani przesyłek uszkodzonych.

b) W przypadku znacznego wydłużenia terminu realizacji ponad okres standardowy, Kupujący ma prawo do całkowitego odstąpienia od zamówienia lub rezygnacji z pozycji, która wydłuża czas jego realizacji.

c) Podstawą przyjęcia reklamacji lub zwrotu towaru jest otrzymany przez kupującego rachunek.

d) Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w sklepie produktu udzielana jest 24 miesięczna gwarancja producenta.

e) W przypadku ujawnienia się wad technicznych w otrzymanym produkcie, kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania. Transport towaru przyjętego do reklamacji zapewnia sprzedający i pokrywa jego koszty. Do reklamowanego towaru powinien być załączony dowód zakupu.

f) Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

g) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

h) Reklamacji nie podlegają:

 • naturalne zużycie zakupionego towaru

 • towar uszkodzony mechanicznie w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji oraz nienależytego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania

i) W przypadku niezgodności towaru z umową, kupujący może żądać

 • nieodpłatnej naprawy

 • w przypadku niemożności wykonania naprawy, towar zostanie wymieniony na nowy

j) W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy kupującego, wszelkie koszty powyższych procedur pokrywa kupujący.

k) Zgodnie z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5, złożenie zamówienia niestandardowego oznacza rezygnację Klienta z prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny (nie dotyczy reklamacji). Jest to spowodowane tym, że towar który stanowi przedmiot zamówienia niestandardowego, został wykonany zgodne z indywidualnymi wymaganiami klienta i posiada unikatowe cechy lub gabaryty uniemożliwiające jego dalsze wykorzystanie w obrocie handlowym.


§6

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informacje na temat polityki prywatności zostały umieszczone na stronie Polityka prywatności.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji.