Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

I Postanowienia ogólne
II Administrator Danych Osobowych
III Dane kontaktowe
IV Zasady przetwarzania danych osobowych
V Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
VI Okres przechowywania danych osobowych
VII Kategorie danych osobowych
VIII Uostępnianie danych
IX Uprawnienia Klientów

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-studiosnu.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

II Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest F.P.H.U. PERŁA S.C., ul. Wolności 38A, 39-300 Mielec, NIP: 817-217-55-28, (dalej jako „Administrator”).

III Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sklep@e-studiosnu.pl lub pisemnie na adres: F.P.H.U. PERŁA S.C., ul. Wolności 38A, 39-300 Mielec

IV Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osob owych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

V Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
 1. prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 2. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 3. obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej (art. 6 ust. 1 pkt b i c) RODO),
 4. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 5. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 6. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 7. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

VI Okres przechowywania danych osobowych


 1. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane,
 2. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 3. dane związane z realizacją zamówień - przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 4. dane dotyczące sprzedaży ratalnej - przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 5. dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 6. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
 7. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 2 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 8. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

VII Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: 

1. Podczas  rejestracji na naszej stronie: imię, nazwisko,  hasło, adres e-mail,  telefon, adres, miasto, kod pocztowy, województwo, data ostatniej wizyty,

2. Podczas wizyt zalogowanej wizyty na naszej stronie zbieramy dodatkowo datę ostatniej wizyty.


VIII Udostępnianie danych


 1. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Administrator udostępnia dane osobowe Klientów następującym podmiotom:

  • operatorzy systemów płatności,
  • banki oferujące sprzedaż ratalną.

IX Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.

 5. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


POLITYKA COOKIES SERWISU

Polityka Cookies niniejszego serwisu sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te realizowane są w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Co to są Cookies?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w serwisie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu  na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nic zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookie stosowanymi w serwisie można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć wykorzystując ustawienia – NARZĘDZA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA.  W przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ). Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się  z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanych przez serwis.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Jakie cookies stosujemy?

Pliki cookie używane w ramach serwisu  zostały podzielone na kategorie:

 • sesyjne pliki cookie,
 • trwałe pliki cookie,
 • zewnętrzne pliki cookie

 Sesyjne pliki cookie

To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej  i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Cookies „sesyjne”  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Służą one do:

 • Identyfikacja użytkowników jako zalogowanego
 • Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszego serwisu. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających
i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:

 • Zdobywanie statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji
 • Sprawdzanie skuteczności naszych reklam
 • Usprawnienie działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów
 • Pokazywanie użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej.

Zewnętrzne pliki cookie

Zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk ‚Like’ czy ‚Share’. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez niniejszy serwis służą do:

 • Połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam
  na innych stronach internetowych.
 • Dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach

Wykorzystanie plików cookies do celów analitycznych i reklamowych:
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mechanizmy kontroli przechowywania danych Google Analytics:
Okres przechowywania danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców). Jeśli dane o użytkowniku przekroczą ustawiony limit i nie odwiedzi on naszej strony ponownie, to dane te zostaną usunięte z serwerów Google Analytics podczas procesu usuwania w następnym miesiącu. Na naszej stronie Administrator ustawił okres przechowywania danych na 50 miesięcy. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Sposoby rezygnacji z używanych przez nas funkcji reklamowych Google Analytics:
Umożliwiamy wypisanie się i zablokowanie zbierania danych w Google Analytics w narzedziu, z którego możesz skorzystać pod tym linkierm https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Dodatkowo podczas przeglądania stron internetowych możesz także aktywować tryb „bez śledzenia” w ustawieniach przeglądarki na komputerach lub urządzeniach z Androidem: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

Pliki cookies w ramach niniejszego serwisu  zbierane są przez firmę F.P.H.U. PERŁA S.C. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 38A, 39-300 Mielec; NIP 8172175528która jest Administratorem danych na stronie www.e-studiosnu.pl

Dowiedz się więcej o tym, jak działają ciasteczka i sprawdź, do czego służą. Odwiedź stronę Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapoznaj się z dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)

 Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia br., a od 22 marca obowiązuje nowa polityka dotycząca cookies.